3.11.2021 Nadzwyczajne (zdalne) posiedzenie Rady Sektorowej motoryzacja i elektromobilność

W dniu 03 listopada w godz. 13:00 – 16:00 w trybie zdalnym odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady. Link do spotkania zostanie przesłany do członków Rady w dniu poprzedzającym spotkanie.

Posiedzenie poświęcone będzie omówieniu stanu realizacji szkoleń wynikających z pierwszej rekomendacji Rady.

Szkolenia te realizowane są w ramach projektu „Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto”.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości rozszerzenia rekomendacji o zidentyfikowane na podstawie badania BBKL luki kompetencyjne i rekomendowane przez branżę nowe kompetencje.

Przed spotkaniem, w trybie stacjonarnym odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady i Przewodniczących Branżowych Grup Roboczych.