4. Forum Akademicko-Gospodarcze

Szanowni Państwo

W dniach 16 – 17.02.2022 odbędzie się 4. Forum Akademicko Gospodarcze.

Tytuł tegorocznej konferencji (online) to: „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”

DOŁĄCZ TERAZ DO KONFERENCJI:

Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu

Jesteśmy bliżej, niż dalej.  Popularny bon mot traci swój dowcipny wymiar, jeśli zastosować go do spraw środowiska naturalnego i przyszłości naszej planety. Katastrofy naturalne uwidaczniają skalę zagrożenia, a rok 2021 stanowił dla wielu przełom w myśleniu o przyszłości własnej i swoich dzieci.  Myśleć należy jednak nie tylko w katastroficznych kategoriach, ale przede wszystkim w sensie „co jest do zrobienia”. Co ja mogę zrobić? Co może zrobić moja firma? Co możemy wspólnie zrobić dla budo­wy pozytywnego scenariusza przyszłości?  Kryzys to nie zawsze katastrofa, ale dla wielu to szansa na poprawę i rozwój.

Myślmy wspólnie pozytywnie.  Potrzebne są zmiany w światowej gospodarce.  Widzimy w nich wspólne szanse, tak dla nauki, jak i dla biznesu.  4. Forum Akademicko-Gospodarcze poświęcone jest dwóm zagadnieniom.  Pierwszym jest modernizacja polskiej gospodarki, jako roboczy plan działań na obszarze wspólnoty Polski z naszymi europejskimi partnerami.  Drugi, to globalny program ograniczania śladu węglowego, którego możemy być ważnym uczestnikiem.  Od nas samych zależy, jak wykorzystamy te szanse. Modernizacja gospodarki jak i Zielony ład, są przecież w naszych rękach.

16 lutego 2022r zorganizujemy sesję otwierającą i dwie sesje panelowe pod wspólnym tytułem Modernizacja gospodarki – wykorzystanie szans dla Polski, a 17 lutego kolejne trzy sesje panelowe pod wspólnym tytułem „Zielony ład” i zmiany w gospodarce na rzecz ograniczenia emisji CO2 oraz sesję podsumowującą całe wydarzenie.

Program:

16.02.2022 10:00 Otwarcie konferencji

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Prezes Związku Banków Polskich
 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprezes Zarządu PFAG
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

16.02.2022 10:15 Wystąpienia otwierające

 • Dr Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży
 • Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska
 • Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Dr hab. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
 • Jacek Żalek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji: Współpraca praktyków w działaniach edukacyjnych: doświadczenia, szanse i wyzwania.

16.02.2022 11:15 SESJA I: Scenariusze na dzisiaj i na jutro.

 • Moderator: Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
 • Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
 • Dr Marcin Kraska, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju – Centrum Łukasiewicz
 • Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski, b. Przewodniczący RGNiSW
 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP
 • Dr Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu mBank S.A.
 • Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Depart. Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju MFiPR

16.02.2022 13:00 Sesja II: Potencjał naukowy i edukacyjny dla współdziałania z z biznesem.

 • Moderator: Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
 • Dominika Bettman, Dyrektor Generalna Microsoft Polska, Członek Rady Uczelni PW
 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, Rektor Politechniki Łódzkiej
 • Daniel Nowak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Dr Andrzej Soldaty, Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej
 • Mariola Szymańska, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

16.02.2022 14:45 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

17.02.2022 10:05 SESJA III: Warunki realizacji optymistycznego scenariusza – co zrobić dla uniknięcia katastrofy?

 • Moderator: Wojciech Hann, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID – Warszawa
 • Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu Ecol-Group Sp. z o.o., Członek Rady Uczelni – Politechnika Gdańska
 • Adam Kostrzewa, Prezes Zarządu Akces NCBR Sp. z o.o.
 • Jolanta Okońska-Kubica, Dyrektor Operacyjny Envipol, Przewodnicząca GR KIS 7 Gospodarka Obiegu Zamkniętego – Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Dr Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
 • Dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ, Dyrektor Handlowy Grupy Veolia w Polsce, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

17.02.2022 11:40 SESJA IV: Budowa świadomości i zaangażowania społecznego na rzecz Zielonego ładu.

 • Moderator: Dr Mariusz Wyżycki, Sekretarz Ośrodka Współpracy Rad Uczelni
 • Marta Babicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Zarządu Grupy Saint-Gobain w Polsce
 • Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Irena Pichola, Partner Deloitte, Leader Sustainability Consulting Central Europe
 • Dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz — Centrum Oceny Technologii; Sieć Badawcza Łukasiewicz

17.02.2022 13:15 SESJA V: Finansowanie transformacji w strategicznych sektorach gospodarki.

 • Moderator: Dr Andrzej Banasiak – Dyrektor w ZBP, manager Programu Analityczno-Badaw­czego Warszawskiego Instytutu Bankowości
 • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
 • Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Dr Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
 • Tomasz Sudaj, Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu

17.02.2022 14:45 Zarządzanie zmianami w uczelniach, biznesie i państwie

 • Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

17.02.2022 15:00 Podsumowanie konferencji i plany na przyszłość

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

SZYBKIE LINKI: REJESTRACJA | PYTANIA DO PRELEGENTÓW | PROGRAM DO POBRANIA
| TRANSMISJA

Z wyrazami szacunku,

Janusz Bucki

dyrektor PFAG

601 390 319

janusz.bucki@pfag.pl