Beata Białowąs

Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (największej i najstarszej organizacji samorządu gospodarczego na Śląsku).  Filozof, absolwentka studiów podyplomowych: Rozwój podmiotów gospodarczych (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach), Zarządzania projektami europejskimi (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie).

Zajmuje się realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, oświatą zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego (dualny model kształcenia), tematyką związaną z samorządem gospodarczym oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.