Posiedzenie Rady Sektorowej w Opel Manufacturing Poland

20 marca br. w siedzibie Opel Manufacturing Poland (zakład Grupy PSA) odbyło się posiedzenie Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Motoryzacja i Elektromobilność.

W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób – przedstawicieli świata nauki – uczelni wyższych, szkół średnich i zawodowych oraz ministerstw, administracji samorządowej, stowarzyszeń i organizacji branżowych, stref ekonomicznych, urzędów pracy i reprezentantów firm z sektora przemysłu motoryzacyjnego.

Z referatami wystąpili m.in.:

 • Jacek Cebula, Operational & Launch Manager – Opel Manufacturing Poland Tychy,
 • Henryk Michalik, Przewodniczący Rady,
 • Paweł Wideł, Wiceprzewodniczący Rady,
 • Jakub Gontarek, Członek Rady Programowej,
 • Krzysztof Zaręba z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, oraz
 • Artur Zieliński, Dyrektor HR Opel Manufacturing Poland Tychy.

PREZENTACJE ZE SPOTKANIA:

Integralnym elementem spotkania było zwiedzanie fabryki OMP Tychy, jednej z najnowocześniejszych fabryk generacji 4.0. Członkowie Rady mogli zobaczyć cykl produkcyjny silników Pure Tech i poznać kompetencje pracowników na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych.

W drugiej części spotkania odbyły się dwa warsztaty: Branżowej Grupy Roboczej ds. Usług i Handlu oraz Branżowej Grupy Roboczej ds. Przemysłu. Podczas prac w podgrupach dyskutowano m.in. o ramie kwalifikacji dla motoryzacji, kwalifikacjach pracowników w zawodach przemysłowych, usługowych i handlowych, oraz o tym, czy programy nauczania uwzględniają wiedzę odpowiadającą postępowi technologicznemu w motoryzacji – mówi Bożena Oleksy, Animator Rady Sektorowej i współorganizator spotkania.

Nie bez powodu spotkanie odbyło się właśnie w fabryce samochodów Opla. Otóż fabryka prowadzi program dla klas patronackich wespół z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. Utworzono trzyletnią szkołę branżową I stopnia, kształcącą w zawodzie mechatronik i oferującą:

 • status pracownika młodocianego,
 • płatną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • zajęcia praktyczne w nowoczesnym zakładzie,
 • kontakt z najnowszymi technologiami,
 • wsparcie doświadczonych instruktorów i pomoc współpracowników,
 • polsko-niemieckie świadectwo kwalifikacyjne,
 • fundusz socjalny,
 • zniżki na zakup samochodów dla pełnoletnich uczniów i/lub ich rodzin.

Przypomnijmy, że Rada ds. Kompetencji w Sektorze Motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) stanowi ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i poza formalnej a przedsiębiorcami. Rada buduje partnerstwa  przedsiębiorstw z edukacją, co pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebach kwalifikacji w sektorze. Zdiagnozowane potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe w sektorze pozwolą na definiowanie i  wdrażanie do systemu nauki nowych kwalifikacji i zawodów branżowych, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.