Przedłużony terminu składania wniosków w konkursie Pracodawca Jutra

Konkurs „Pracodawca Jutra” organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżni firmę, która jest w stanie wznieść się ponad bieżącą działalność i spojrzeć na przyszłość przemysłu w perspektywie 10 i więcej lat. Chodzi o wypracowanie (także we współpracy z systemem edukacji) takich rozwiązań, dzięki którym Polska zapewni sobie miejsce w czołówce technologicznego wyścigu. Już teraz brakuje nowych, wyspecjalizowanych zawodów, w szczególności w motoryzacji. Współpraca biznesu i edukacji zawsze przynosiła wyjątkowe wynalazki. Zgłoszenia można nadsyłać do 4 września na adres e-mail: pracodawca_jutra@parp.gov.pl lub osobiście w siedzibie Agencji (gdy rozmiar dokumentacji przekracza 8 MB). Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.