Rekomendacje, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. opracowała Rekomendacje mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (edycja trzecia) w projekcie „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”.

Rekomendacje dotyczą pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, m.in.:

  • pracownicy powyżej 50 roku życia,
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety,
  • opiekunowie osób zależnych,
  • osoby niepełnosprawne.

Rekomendacje obejmują potrzeby sektora motoryzacyjnego (produkcja, usługi, handel), a zostały w nich wzięte pod uwagę zmiany spowodowane napływem imigrantów.

Dokument opracowała Ekspert Iwona Caputa, która wzięła również pod uwagę aspekty dostępnych kwalifikacji oraz pożądanych kompetencji, kierunki rozwoju rynku edukacyjnego, w tym aspektów związanych z uczeniem się przez całe życie, a także aspekty zdrowotne, społeczne i stan psychiczny pracowników.

Zapraszamy do lektury!