Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022).

W tym numerze zwracamy uwagę na:

 • Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kwietniu 2022 r. wyniosła 5,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,2 p.p., a w porównaniu z kwietniem 2021 r. była niższa o 1,1 p.p.
 • 44% Polaków myśli o zmianie pracy z powodu wzrostu inflacji. Ponadto 65% osób szukających obecnie nowej pracy jako czynnik motywujący ich do poszukiwań wskazuje nieodpowiednią wysokość zarobków.
 • Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na poziom zatrudnienia w Unii Europejskiej. W 2020 r. odnotowano likwidację ponad 2,5 mln miejsc pracy w krajach członkowskich UE. Do najbardziej dotkniętych sektorów należały zakwaterowanie i wyżywienie (-12%), usługi administracyjne (-9%) i budownictwo (-4%). 

Ponadto w raporcie podsumowanie badań o:

Rynek pracy w Polsce:

 • Kompetencje pracowników dziś i jutro.
 • Przedsiębiorstwa w Polsce wobec pandemii COVID-19.
 • Oferty pracy w Polsce.
 • Polski pracownik w obliczu inflacji.
 • Barometr Rynku Pracy, XVI edycja.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • Living and working in Europe 2021.
 • Employment trends during the Covid-19 pandemic.
 • The impact of the Ukraine crisis on the world of work: Initial assessments.

Raport:

Rynek_pracy_maj_2022_1062022.pdf (parp.gov.pl)