Sam wskaźnik stopy bezrobocia może być mylący

Dwa lata temu sześć powiatów utworzyło tzw. sześcian podkarpacko – świętokrzyski. O tym, na czym polega ta kooperacja i komu oraz czemu służy, spytaliśmy Ryszarda Janię, Prezesa Zarządu Pilkington Automotive Poland. Co istotne – Prezesa dużej firmy ale również swego rodzaju społecznika, którego zmieniające się otoczenie, w tym rynek pracy obliguje do działania. Oprócz swojej pracy zawodowej angażuje się w inicjatywy, które mogą pomóc ludziom i poprawić ich życie. Swoją postawą i inicjatywami mobilizuje innych.

Rozmawiał: Marcin Budziewski

Zapis rozmowy powstał podczas posiedzenia  Rady ds. Kompetencji – Motoryzacja i Elektromobilność w dniu 19.09.2019.