Agenda posiedzenia Rady 19 – 20.09.2019 r. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. zakłady Grupy NSG w Sandomierzu i Chmielowie

Agenda spotkania:

19.09 Zakład w Sandomierzu, ul. Portowa 24
12:30–13:30 Rejestracja uczestników, lunch w stołówce zakładowej
13:30– 16:00 Posiedzenie Rady Powitanie gości – Prezes Ryszard Jania, Przewodniczący Rady – Pan Henryk Michalik, Mapa instytucji otoczenia edukacji (zadania) Dobre praktyki współpracy – dyskusja panelowa.
16:00–17:30 Wizyta produkcyjna (huta i Automotive)
17:30–18:00 Transport do hotelu i zakwaterowanie
18:00–19:00 Posiedzenie Rady cz. 2
– Zintegrowany System Kwalifikacji
– Zintegrowana Strategia Umiejętności
19:00–20:00     
20:00–21:00
Kolacja

Zwiedzanie Starego Miasta w Sandomierzu
20.09 Zakład w Chmielowie, ul. Strefowa 17
8:15–9:00 Przejazd do Zakładu w Chmielowie
9:00–10:30 Posiedzenie Rady – kwalifikacje moto kompetencje pracowników w zakładach Pilkington Automotive Poland Podkarpacka Akademia Motoryzacji Projekt Drives
10:30–12:00 Wizyta produkcyjna
12:00– 13:00 Lunch
14:00– 15:00

15:00–16:00
Posiedzenie Rady cz. 2
– Badania kompetencyjne
– Rekomendacje w obszarze legislacji


Zwiedzanie Zamku w Baranowie Sandomierskim

**  agenda spotkania może ulec modyfikacji