Branża i nauka powiedzą jak kształcić dla motoryzacji w Polsce

Polska Izba Motoryzacji (PIM), Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) oraz Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) powołują ogólnokrajową Radę ds. kompetencji w sektorze motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności). Na początku marca br. umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została podpisana.

Polska Izba Motoryzacji, zrzeszająca ok. 150 firm branżowych, wskazuje, że Rada będzie ogólnopolską platformą wymiany doświadczeń na linii szkolnictwo – przemysł, co umożliwi przedsiębiorcom oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych. – Rada będzie budować partnerstwo przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy i łączyć szkolnictwo z przemysłem. Dzięki temu zdobędziemy wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w sektorze i zapewnimy wzrost skuteczności działań m.in. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego – zaznacza Bożena Oleksy, wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, Animator Rady Sektorowej.

Istotne jest, że około 30 przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej oraz przedstawicieli nauki, rynku pracy i administracji z całej Polski będzie badać, analizować potrzeby rynku motoryzacyjnego i rekomendować systemowe zmiany w edukacji. Jako Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacji wypracują oni rozwiązania, które pozwolą dopasować system kształcenia do zapotrzebowania sektora. Przedsiębiorcy, z różnych regionów kraju, będą reprezentować główne działy przemysłu, jak: produkcja pojazdów samochodów, przyczep i naczep, handel hurtowy i detaliczny pojazdami, ich naprawa i inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą samochodów i motocykli z uwzględnieniem obszaru elektromobilności oraz e-busów i samochodów elektrycznych.

– Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest motorem przemysłu motoryzacyjnego. Naszą strefę chętnie wybierają firmy z branży automotive, które tu napędzają się do działania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Ważna jest w tym kontekście współpraca w zakresie edukacji przyszłych pracowników skrojonej do potrzeb wszystkich przedsiębiorców sektora motoryzacyjnego działających w KSSE i w Polsce – zaznacza dr Janusz Michałek, prezes KSSE. Dodaje, że Katowicka SSE ma na tym polu już bardzo duże doświadczenie. – W praktyczną naukę zawodu już zaangażowaliśmy naszych inwestorów zrzeszonych we flagowym klastrze KSSE Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, który skupia ponad 80 przedsiębiorców – przypomina.

W opinii prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, zastępcy prezesa KSSE i lidera projektu po stronie Strefy, powołanie Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacji jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku. – Brak specjalistów, który już dzisiaj jest głównym czynnikiem hamującym rozwój przedsiębiorstw oraz nadchodząca rewolucja przemysłowa, także związana z elektromobilnością i autonomizacją pojazdów stawia przed nami nowe wyzwania w zakresie kształcenia kadr – ocenia wiceprezes Piontek. – Już teraz powinniśmy zdiagnozować zupełnie nowe kompetencje potrzebne w sektorze i wprowadzić systemowe w skali kraju rozwiązania na wszystkich szczeblach edukacji, aby kształcić przyszłych pracowników zgodnie z potrzebami rynku motoryzacyjnego – dodaje.

Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Paweł Wideł zwraca uwagę na prognozowane zapotrzebowanie branży na nowych pracowników w kontekście dynamicznego rozwoju technologicznego przemysłu motoryzacyjnego. – W obszarach o wysokim potencjale rozwoju, wzrośnie rola zachęt dla utrzymania pracowników już zatrudnionych oraz zainteresowanie grupami społecznymi gdzie są jeszcze rezerwy rąk do pracy, na przykład wśród kobiet. Dlatego działając razem: przemysł, rząd, samorządy, rodzice i młodzież, stworzymy system edukacji zawodowej zapewniający wykształcenie pożądanych przez polską gospodarkę fachowców w sektorze motoryzacyjnym – ocenia Paweł Wideł, prezes ZPMiAP. – Musimy pomóc w przygotowaniu szkół i młodzieży na nieuchronnie zbliżającą się rewolucję przemysłową, tak, aby Polska mogła odnaleźć swoje miejsce w warunkach nowej gospodarki cyfrowej i postępującej konwergencji świata rzeczywistego i wirtualnego, czego przykładami stają się Przemysł 4.0, Internet Rzeczy czy wszechobecna łączność – podkreśla.