KSSE

29/09/2021

Rekomendacje Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności dla kształcenia branżowego

Nadal trwają dyskusje w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność wokół konieczności otwierania nowych kierunków w ramach kształcenia branżowego przygotowujących do pracy w […]