KSSE

08/08/2023

Zintegrowany System Kwalifikacji bliżej przedsiębiorców

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Koordynator Klastra Silesia Automotive&Advanced Manufacturing zaprasza do zapoznania się z Opracowaniem, w którym zostały zagregowane: dostępne kwalifikacje rynkowe dla motoryzacji kwalifikacje […]
27/03/2023

Rekomendacje, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. opracowała Rekomendacje mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (edycja trzecia) w projekcie „Rada ds. kompetencji w sektorze […]
29/09/2021

Rekomendacje Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności dla kształcenia branżowego

Nadal trwają dyskusje w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność wokół konieczności otwierania nowych kierunków w ramach kształcenia branżowego przygotowujących do pracy w […]