KSSE

27/03/2023

Rekomendacje, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. opracowała Rekomendacje mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (edycja trzecia) w projekcie „Rada ds. kompetencji w sektorze […]
29/09/2021

Rekomendacje Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności dla kształcenia branżowego

Nadal trwają dyskusje w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność wokół konieczności otwierania nowych kierunków w ramach kształcenia branżowego przygotowujących do pracy w […]