Członkowie i Interesariusze Rady będą mieli okazję zobaczyć pojazd adaptacyjny

„Pojazd adaptacyjny” Kordiana Mańkowskiego, absolwenta Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu będzie zaprezentowany podczas wydarzenia „AutoEvent”  od 12 do 14 czerwca br. w Rawie Mazowieckiej.

Praca dyplomowa powstała w Katedrze Wzornictwa pod opieką promotora, dr. hab. Dariusza Kuźmy prof. UAP i otrzymała Grand Prix w dziedzinie projektowej w 38.edycji Konkursu na najlepsze dyplomy UAP im. Marii Dokowicz oraz główną nagrodę w konkursie organizowanym przez ASP w Katowicach Design 32 przyznawaną przez rektorów wszystkich państwowych uczelni artystycznych w Polsce.

  
Auto Event jest to największe coroczne spotkanie przedstawicieli firm sektora automotive, organizowane nieprzerwanie od 2005 r –  branży samochodowej i pokrewnych, firm zajmujących się produkcją/ dostarczaniem materiałów i fabrykatów, maszyn, urządzeń, narzędzi, robotów, automatyki i oprogramowania dla przemysłu.

Pojazd będzie pokazany dzięki wsparciu Polskiej Izby Motoryzacji, organizatora konferencji oraz firmy Omni 3D.
http://autoevent.pl