Dziękujemy

Trzy dni wyjątkowej inspiracji, sporów, wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji podczas spotkania Członków i i Interesariuszy Rady. Wszyscy wyjechali pełni optymizmu i zgodni z hasłem pierwszego wystąpienia, które porwało salę pełną top managerów polskiej motoryzacji. „Nigdy nie myślcie >>niemożliwe<<. Nigdy nie odpuszczajcie!” – mówił Janek Mela i to wystąpienie było doskonałym wstępem do tego, co działo się później.  AutoEvent 2019 przeszedł do historii, ale energia, nowe pomysły i plany oraz projekty na przyszłość wystarczą na więcej, niż kolejny rok

Dziękujemy Państwu za wspólne zaangażowanie i za niezapomniane 3 dni oraz stworzenie wyjątkowej atmosfery zarówno pod kątem biznesu jak i dobrej zabawy.