Prezentacje ze spotkania Członków i Interesariuszy Rady – AutoEvent 2019, Rawa Mazowiecka

Zachęcamy do prześledzenia prezentacji, które wygłosili dla Członków i Interesariuszy Rady oraz zaproszonych gości Eksperci Rynku :

Pan Krzysztof Świerk, Członek Branżowej Grupy Roboczej ds. przemysłu Rady Sektorowej, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Przyszłość kapitału ludzkiego w motoryzacji – plany działań Rady Sektorowej ds. kompetencji w motoryzacji  (z uwzględnieniem elektromobilności)

Artur Kowalski Ekspert MEN, Autor podstaw programowych i programów nauczania w branży motoryzacyjnej

Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego

Bożena Baldysz Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju Kadr Opel Manufacturing Poland

Mariusz Deląg Kierownik ds. Planowania Strategicznego Zakładu Opel Manufacturing Poland

Biznes i nauka – wspólny cel. Studium przypadku