III edycja badań sektora edukacji dla motoryzacji

Wkrótce ruszamy z trzecią, ostatnią już edycją badania sektora edukacji. Wyniki zostaną zebrane w postaci Raportu prezentującego obecny stan edukacji formalnej na poziomie kształcenia branżowego dla motoryzacji, a także zmiany, jakie nastąpiły w okresie 2020 – 2022.

Głównym celem badania jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora – angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych.

Cele szczegółowe:

 • diagnoza obecnej sytuacji środowiska szkolnictwa branżowego w kontekście rozwoju jakości kształcenia z uwzględnieniem kwalifikacji, przygotowania umiejętności nauczycieli,
 • zgodności z trendami, znajomości branży, a także wymagań związanych z podnoszeniem jakości kształcenia formalnego – nastawieniem na kształcenie praktyczne uczniów/słuchaczy, nauczycieli, nowoczesne/innowacyjne formy nauczania, staże uczniowskie, staże nauczycieli, dodatkowe certyfikacje/uprawnienia,
 • wskazanie możliwości rozwoju kształcenia formalnego,
 • określenie potrzeb i możliwości szkół oraz nauczycieli kształcenia branżowego, również z uwzględnieniem infrastruktury oraz współpracy z przedsiębiorcami.

Ankieta jest już dostępna do wypełniania – zapraszamy nauczycieli i doradców zawodowych do aktywnego udziału.

https://bit.ly/badania-IIIedycja

Zagadnienia, jakie będą poruszane w III edycji badania to:

 • Wykaz oferty edukacyjnej – aktualna statystyka wszystkich szkół zawodowych w Polsce kształcących w zawodach dedykowanych branży motoryzacyjnej + opracowana baza danych Excel + opracowane mapy dla zawodów pokazujące rozmieszczenie regionalne szkół dla każdego z zawodów
 • Aktualne trendy w sektorze motoryzacyjnym
 • Przemysł motoryzacyjny – aktualna statystyka firm sektora wg. PKD i zatrudnienia + opracowane mapy pokazujące regionalne rozmieszczenie firm
 • Zawody deficytowe w sektorze motoryzacyjnym wg. badania Barometr Zawodów 2022 oraz wg. badania ilościowego i jakościowego – aktualizacja
 • Zawody i kierunki kształcenia zawodowego potrzebne w sektorze motoryzacyjnym – aktualizacja
 • Kompetencje i umiejętności wymagane od pracowników w sektorze motoryzacyjnym
 • Współpraca szkół z pracodawcami, analiza SWOT
 • Kształcenie dualne, analiza SWOT
 • Aktualne kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych, aktualne potrzeby dokształcania nauczycieli: kompetencje branżowe, kompetencje miękkie, uprawnienia
 • Aktualne zasady współpracy szkół z pracodawcami: staże, praktyki, kształcenie dualne, klasy patronackie, potrzeby w tym zakresie, rodzaj firm, z jakimi szkoły współpracują: warsztaty, serwisy, firmy produkcyjne, producenci robotów, itp
 • Zmiany w szkołach, wprowadzane innowacje, trendy, nowe kursy, kwalifikacje rynkowe, metody warsztatowe, itp
 • Doradztwo zawodowe w szkołach, potrzeby w tym zakresie
 • Zmiany konieczne do wdrożenia dla poprawienia jakości edukacji: sprzęt, nowe kierunki, podstawa programowa, podręczniki, szkolenia i kursy, współpraca z pracodawcami, itp
 • Wpływ wojny na Ukrainie na edukację zawodową, napływ uczniów z Ukrainy, problemy i potrzeby w tym zakresie

Oprócz ankiety, odbędą się też grupowe wywiady on-line, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Badanie dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. prowadzi firma SYNERGIA BADANIA ANALIZY DORADZTWO VIOLETTA RUTKOWSKA.

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.