Jak lepiej przygotować uczniów do pracy w branży motoryzacyjnej?

🔸W szkołach zawodowych nadal jest za mało praktyki!

Wciąż mamy w szkolnictwie zawodowym położony za duży nacisk na kształcenie teoretyczne, a brakuje nadal praktyki.

👉Aż 80% nauczycieli wskazuje właśnie praktykę jako podstawę do lepszego przygotowania uczniów do pracy w sektorze Automotive.

👉 Kolejno, 62% nauczycieli wskazuje na potrzebę nauki obcego języka zawodowego, głównie j. angielskiego lub niemieckiego,

👉 62% wymienia potrzebę zaznajamiania uczniów z nowościami technologicznymi.

👉 57% wskazuje na potrzebę rozwijania w procesie edukacji kompetencji miękkich, a 56% kompetencji cyfrowych.

🔸 Wiedza teoretyczna jest tutaj wskazywana w najmniejszym zakresie.

✅ Aby lepiej przygotować uczniów do pracy w branży Automotive, przede wszystkim należy położyć większy nacisk na praktykę i ścisłą współpracę szkół z przemysłem.