MPiT – Zaproszenie na prezentacje raportu nt. elektromobilności

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, Grupa Robocza nr 6 KIS, Departament Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) oraz Atmoterm S.A. zapraszają na prezentację raportu pt.: „Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce”, która odbędzie się w gmachu MPiT (Sala pod Kopułą – wejście od ul Hożej) w dniu 27 czerwca 2019 r. (godz. 11.00).

Raport został opracowany przez firmę konsultingową Atmoterm S.A. na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii realizujące wniosek Grupy Roboczej nr 6 „Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku” działającej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Analiza oraz zawarte w Raporcie wnioski i rekomendacje dotyczą czterech głównych obszarów:

a)        potencjału innowacyjnego i produkcyjnego pod względem rozwiązań innowacyjnych oraz pożądanych kierunków rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej, w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie;

b)        możliwej dynamiki elektryfikacji sektora transportu w odniesieniu do stanu przygotowania systemu elektroenergetycznego w Polsce;

c)        możliwości opracowania krajowej technologii recyklingu (utylizacji) baterii litowo-jonowych (i innych) wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych;

d)        potencjału jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie rozwoju elektromobilności.

Prezentacja odbędzie się w ramach otwartego dla zaproszonych gości posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Po ok. dwugodzinnej prezentacji Raportu zapraszamy do dyskusji nt. przyszłości elektromobilności w Polsce.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie w terminie do dnia 19 czerwca 2019 listy osób zainteresowanych udziałem w prezentacji i dyskusji, zawierającej : imię, nazwisko, stanowisko, instytucję oraz dane kontaktowe nr telefonu i adres e-mailowy (w posiedzeniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby wcześniej zgłoszone i potwierdzone).

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

radasektorowa-motoryzacja@pim.org.pl

Jednocześnie, uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia do udziału w prezentacji Raportu oraz dyskusji innym zainteresowanym instytucjom, firmom i osobom.