RADA: Raport z badania – „Bieżący monitoring sektora”