Re- i up- skilling w motoryzacji

Już jutro o godzinie 10:00 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing rusza ze zdalnym seminarium, które będzie dedykowane rozmowom o re- i up-skillingu w branży motoryzacyjnej i elektromobilności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzODUyZDktMjkxYS00YzA4LWJlMDEtNjkwYzE1NzZjNDYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211a68177-8397-46d2-9a44-509d4576766a%22%2c%22Oid%22%3a%220714d761-df12-4846-b3a5-4e60c503c7b2%22%7d

Na naszej wirtualnej sali szkoleniowej będą obecne:

– firmy związane z branżą automotive

– firmy szkoleniowe

– szkoły branżowe i Technika

– Instytucje Otoczenia Biznesu

Będziemy rozmawiać o trendach i wymieniać się informacjami w zakresie zapotrzebowania na umiejętności, dostępnych możliwościach edukacyjnych, a także kierunkach, jakie należałoby podpowiadać młodym dorosłym.

Nie zabraknie też dyskusji na temat 50+ na rynku pracy automotive!

Zapraszamy do udziału, wymiany doświadczeń i dyskusji!

Spotkanie poprowadzą:

Monika Bezak Ekspert ds. Rynku Pracy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Rada Sektorowa ds. Kompetencji MOTORYZACJA I ELEKTROMOBILNOŚĆ
Rafał Kunaszyk Ekspert ds. Edukacji Eurokreator SC
Iwona Caputa Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Instytut Badań Edukacyjnych