27.02 odbyło się seminarium metodologiczne w Warszawie

W ramach seminariów metodologicznych spotykają się firmy oraz szkoły, które jeszcze nie prowadzą współpracy w ramach porozumień, ale też przedstawiciele sektora edukacji oraz biznesu, którzy już mogą podzielić się dobrymi praktykami.

Monika Bezak, Ekspert ds. Rynku Pracy w KSSE SA opowiada o możliwościach związanych z budowaniem porozumień, ale też zachęca do zgłaszania nowych kwalifikacji, które są niezbędne w sektorze motoryzacyjnym oraz dla elektromobilności.

O oczekiwaniach pracodawców w czasie spotkań opowiada Magdalena Siwińska – Olszówka – Ekspert z zakresu dziedziny HR. Jednym z postulatów firm jest rozwój kompetencji miękkich u pracowników i kandydatów do pracy. W sektorze edukacji kompetencje te nazywane są kluczowymi oraz uniwersalnymi i mogą być rozwijane poprzez nowe przedmioty, ale też formy zajęć – typu praca w grupie, realizacja projektów.

W zakresie rozwijania systemu kształcenia seminaria wspiera Instytut Badań Edukacyjnych i Doradcy Regionalni. W sektor motoryzacji szczególnie zaangażowała się pani Iwona Caputa, która już od dłuższego czasu współpracuje w tym zakresie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA. Łączy swoją wiedzę z zakresu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z umiejętnościami praktycznymi związanymi z sektorem, ale też edukacją.

O trendach w zakresie nowych, niezbędnych kompetencji w sektorze opowiada Marcin Budzewski z Instytutu Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. podkreślając zapotrzebowanie na multidyscyplinarność, specjalizacje i szeroko rozumiane umiejętności IT.

Tym razem mieliśmy możliwość zaprezentowania dobrych praktyk w postaci eksperymentalnego uruchomienia nowego kierunku w Technikum ze Zgierza, które mogą być doskonałym przykładem dla całego kraju. W czasie spotkania Dyrektor Szkoły, pan Arkadiusz Kędzierski, opowiedział, gdzie kryje się klucz do dobrej i realnej współpracy szkoły z firmą. Otóż kluczem jest stworzenie wspólnej społeczności nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników firmy. Przejawia się to we wspólnych wyjazdach integracyjnych, wspólnym prowadzeniu zajęć w szkole, stażach, praktykach, ale też wzajemnej promocji. Ciekawą podpowiedzią dla budujących współpracę może być tutaj folder szkoły, zawierający zdjęcia współpracujących firm oraz prezentujący przyszłe potencjalne stanowiska pracy dla uczniów. 

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Instytucji Finansujących (program Erasmus) oraz agencji doradczych na rynku pracy. Tylko współdziałanie szkół, firm oraz instytucji otoczenia biznesu przynosi nowe, atrakcyjne rozwiązania. Tego życzę sobie i Państwu.

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy

KSSE SA