BRANŻOWA GRUPA ROBOCZA DS. PRZEMYSŁU

Przewodniczący Branżowej Grupy Roboczej ds. przemysłu

Palmen Luk

InnoCo Sp. z o.o.


www.innoco-team.com

Jest współzałożycielem i prezesem InnoCo. Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Prowadził w tym okresie ponad 100 konferencji, seminariów i warsztatów. Angażuje się w promowanie innowacyjnych modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów. Jest Menedżerem ds. Innowacji i Kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. W funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice jest ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszonych projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej.


Bociąga Wojciech

Pro-Cars Group Sp. z o.o.Chodorowski Ryszard

Galwanizernia Sp. z o.o.Czajka Aleksander

Ekspert PIMCzechowicz Jan

Plasmet Spółka jawna


www.plasmet.com.pl

Prezes i Założyciel firmy rodzinnej PLASMET Czechowicz s.p. jawna w Widzinie k/Słupska. Firma istnieje 42 lata, jest średniej wielkości. Od 35 lat produkuje komponenty metalowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Plasmet posiada własny dział rozwoju wraz z narzędziownią. W związku z tym, że w firmie stawia się na młodą, dobrze przygotowaną kadrę techniczną, od 8 lat współpracuje z Technikum Mechanicznym i Logistyki w Słupsku oraz Politechniką Gdańską i Koszalińską. Uczniowie ostatnich klas Technikum Mechanicznego i Logistyki odbywają w Plasmecie praktyki zawodowe a w czasie wakacji są zatrudniani jako pracownicy. Dzięki tym praktykom uczniowie są lepiej przygotowani do samodzielnej pracy. Większość z nich pracuje dzisiaj na odpowiedzialnych stanowiskach w Plasmecie. Podobne praktyki odbywają w firmie studenci Politechniki. Dzięki odpowiednio opracowanemu programowi nauczania i dobrej współpracy ze szkołą i uczelniami wyższymi Plasmet nie ma dzisiaj problemu z dobrze przygotowaną kadrą techniczną.

Deląg Mariusz

Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.Jania Ryszard

Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny


www.eaa-wsm.pl

Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland i Country Manager Grupy NSG w Polsce. Członek Rad Nadzorczych Sandomierskiej Fundacji Promowania Przedsiębiorczości, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Związku Pracodawców Przemysłu Motoryzacyjnego i Artykułów Przemysłowych (Lewiatan). Absolwent krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Na początku lat 90-tych Ryszard Jania był pełnomocnikiem prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych na województwo tarnobrzeskie. Następnie przez 4 lata pełnił funkcję wicewojewody tarnobrzeskiego będąc m.in. inicjatorem i liderem opracowania Strategii Rozwoju Województwa Tarnobrzeskiego oraz powołania Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Współtworzył Sandomierski Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości. Inicjator utworzenia i Prezes Zarządu klastra Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. Członek Podkarpackiej Rady Innowacji. Przewodniczący Rady Rynku Pracy Powiatu Tarnobrzeskiego. Panelista i prezenter na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych branży motoryzacyjnej, rozwoju regionalnego i przedsiębiorczości. Uhonorowany tytułami: zasłużony dla Tarnobrzega i zasłużony dla Nowej Dęby, Top Manager branży motoryzacyjnej w Polsce oraz Odkrycie Roku 2017 w Biznesie Podkarpacia. Z grupą NSG/Pilkington, jednym ze światowych liderów produkcji szkła architektonicznego i samochodowego, związany od 1995 roku.

Kantorski Roman

Polska Izba Motoryzacji


www.pim.pl

Prezes Honorowy Polskiej Izby Motoryzacji. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81 pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier). Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat - jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. Podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1984 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003r.

Karasiński Maciej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


www.wuprzeszow.praca.gov.pl

Od 1 stycznia 2015 roku Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Studia magisterskie historii nauczycielskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach , podyplomowe studium doskonalące z historii 1994,
Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą – system aktywnego szkolenia kadr kierowniczych u Pani Prof. Danuty Elsner Wydział Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach (1995-1996 )– praca dyplomowa wyróżniona – Reforma Szkolnictwa Zawodowego Województwa Przemyskiego (częściowo wdrożona), kursy ( 3 ) z zakresu obsługi komputerów 1993 – 1996 od podstawowej obsługi do programów narzędziowych graficznych
Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego przy Uniwersytecie Warszawskim (1998-1999).
Studnia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie - 2019.
Trzykrotnie zainicjował i opracował programy o charakterze strategii zmian szkolnictwie zawodowych
1. Województwa Przemyskiego – jako Wicedyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium w Przemyślu – 1996
2. Województwa Podkarpackiego – jako Podkarpacki Kurator Oświaty 2006-2008
3. Województwa Podkarpackiego – jaki Wicedyrektor WUP ds. EFS 2015-2020
Orędownik współpracy – zbliżenia pracodawców do szkolnictwa zawodowego i kształcenia dualnego.
Propagator wdrożenia koordynacji szkolnictwa zawodowego na poziomie wojewódzkim.
Uznaje i wspiera rolę stowarzyszeń oświatowych , edukacyjnych i działań klastrowych pracodawców w życiu społecznym.

Inicjator wprowadzenia szachów do systemu oświaty w Polsce jako gry logicznej . W roku 2009 przeprowadził inicjatywę – akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy Szachy do szkół. Akcja przyniosła sukces w 2017 roku – szachy znalazły się w podstawie programowej szkół podstawowych. Gra w szachy ma duży wpływ na kształtowanie kluczowych kompetencji potrzebnych w pracy.
Zainicjowałem powstanie Międzynarodowej Akademii Szachowej Euroregionu Karpaty z siedzibą w Przemyślu ( inicjatywy S-KKS dotyczącej współpracy słowacko – ukraińsko – polskiej ) i prowadzę rozwój jej działalności.

Kuszła Tomasz

Spółdzielnia Pionier


www.pionier.com.pl

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny Kierunek Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Specjalność: Organizacja Produkcji. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów - kierunek Rachunkowość. Przez całe życie zawodowe związany z branżą motoryzacyjną. Od ponad 10-iu lat pracuje w Spółdzielni PIONIER, dostawcy pierwszego i drugiego rzędu dla motoryzacji. Pracę rozpoczął w dziale technologii i rozwoju, od 6-ciu lat pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci, pasjonat turystyki motocyklowej.

Michalik Henryk

Firma MICHAEL


www.michael-system.pl

Absolwent Wydziału ME Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel, współwłaściciel i Dyrektor Operacyjny rodzinnej firmy MICHAEL działającej od 38 lat w branży motoryzacyjnej i metalowej. Aktywny działacz samorządu gospodarczego: Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Członek Rady Programowej Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, organizator kształcenia dualnego dla uczniów Szkół Branżowych I i II stopnia, współorganizator Studiów Dualnych na Wydziale MT Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Członek Rady Społecznej na tym Wydziale, Przewodniczący Sektorowej Rady d.s. Kompetencji w branży Motoryzacja i Elektromobilność.

Michałek Janusz

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.


www.ksse.com.pl

Prezes Zarządu

Miśkiewicz Marta

VW Poznań Sp. z o.o.Oleksy Bożena

Polska Izba MotoryzacjiPaprocki Michał

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.Pendrowski Przemysław

Prezes Zarządu firmy Leadec Sp. z o.o.


www.leadec-services.com

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył Studia Podyplomowe w Katedrze Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W roku 2011 uzyskał tytuł Master of Business and Administration Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu pod Patronatem Franklin University w Collumbus, Ohio. Jego kariera zawodowa od ponad 20 lat jest związana z outsourcingiem kompleksowych usług technicznych takich jak: Utrzymanie Ruchu, Facility Management, Logistyka czy Czyszczenie Techniczne dla firm z branży motoryzacyjnej. W trakcie swojej pracy w Leadec (do lutego 2017 Voith Industrial Services) przeszedł przez wszystkie szczeble zarządzania w firmie. W latach 2007-2019 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu. W Maju 2019 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

Ruchała Patrycja

TRW Braking Systems Sp. z o.o.


www.technologie.com.pl

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SGH Warszawa) i Psychologii Biznesu (WSB Poznań), a także studiów International MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Od 16 lat związana z branżą motoryzacyjną, doświadczenie zawodowe zdobywała na różnych stanowiskach w obszarze polityki personalnej. Od 2008 r. zatrudniona w koncernie TRW Automotive (obecnie ZF Friedrichshafen AG) – ZF TRW Gliwice (zakład produkujący układy wspomagania hamulcowego), na stanowisku Dyrektora Personalnego.

Rybak Robert

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w PrzemyśluSatława Bogusław

Satława Bogusław


www.pzlsedziszow.pl

Skończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Kijowskiej z tytułem magister inżynier mechanik (1997 – 1983). W latach 1995 – 1998 był nauczycielem akademickim na Politechnice Częstochowskiej. Jest Członkiem Rady Nadzorczej UNIMOT S.A., Członkiem Zarządu UNIMOT Express Sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu UNIMOT Truck Sp. z o.o. W Grupie UNIMOT odpowiada m.in. za wdrażanie koncepcji rozwoju spółki, kreowanie polityki sprzedażowej, cenowej i marketingowej, kierowanie pracą przedstawicieli handlowych, analizy i monitorowanie danych rynkowych dotyczących konkurencji, koordynowanie pracy podległych działów (sprzedaż i serwis samochodów ciężarowych), planowanie i nadzór nad realizacją budżetów podległych działów, realizację strategii sprzedaży na obszarze działania dealera. Działa m.in. w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji – Motoryzacja i Elektromobilność; Polskiej Grupie Motoryzacyjnej, Wschodnim Sojuszu Motoryzacyjnym oraz Podkarpackim Klubie Biznesu.

Kubiak Piotr

Ekspert PIM


www.pim.pl/

Od kilkudziesięciu lat związany z Przemysłem Motoryzacyjnym, wieloletni Dyrektor Wykonawczy i Wiceprezes Zarządu Zakładów Metalowych Postęp S.A. Współtworząc i modelując organizm informatyczny firmy (wieloletni Prezes Polskiej Grupy Użytkowników Aplikacji QAD), koordynator i współtwórca kontraktów, odpowiedzialny za kontakty biznesowe z klientami. Nadzorując całą sferę techniczną firmy posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami, organizacją produkcji w systemie LM. Wielokrotnie nagradzany między innymi CEE-QAD Community, tytułem PIM Menadżera Roku, ekspert Polskiej Izby Motoryzacji.

Stęchły Wojciech

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie


www.ibe.edu.pl

Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Asystent w Szkole Głównej Handlowej i członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obszary zainteresowań: zapewnianie jakości kwalifikacji, metody walidacji, rozwijanie i ocena kompetencji społecznych, system kształcenia zawodowego, polityka uczenia się przez całe życie, skills formation, różnorodności kapitalizmu. Współautor publikacji poświęconych formułowaniu efektów uczenia się, opisowi kwalifikacji, kształceniu w Polsce, ramom kwalifikacji i przypisywaniu poziomów do kwalifikacji. Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 roku). Ekspert w projekcie pn. Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, koordynator krajowy projektu ConstructyVET (IBE). Członek zespołów projektowych Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET (TRACKVET), Development, assessment and validation of social competences in higher education” (DASCHE), Refernet Polska.

Świerk Krzysztof

Dyrektor Zarządzający Polska Izba Motoryzacji


www.pim.pl

Dyrektor Zarządzający Polska Izba Motoryzacji. Pełnił funkcję m.in. kierownika szkolenia praktycznego, a także eksperta krajowego Systemu Transferu i Akumulacji Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W przeszłości związany z przemysłem, pracował dla Volkswagen A.G. Ekspert wdrożenia programu oraz partnerstw społecznych projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Inicjator i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych działań oraz projektów rozwoju kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie na płaszczyźnie współpracy szkoła – biznes. Autor działań w zakresie realizacji elastycznych ścieżek kształcenia oraz kompetencji kluczowych dla przemysłu.

Krzysztof Zaręba

Ministerstwo Rozwoju i Technologii