BRANŻOWA GRUPA ROBOCZA DS. REKOMENDACJI I LEGISLACJI

Przewodniczący Branżowej Grupy Roboczej ds. rekomendacji i legislacji

Świerk Krzysztof

Dyrektor Zarządzający Polska Izba Motoryzacji


www.pim.pl

Dyrektor Zarządzający Polska Izba Motoryzacji. Były Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Pełnił funkcję m.in. kierownika szkolenia praktycznego, a także eksperta krajowego Systemu Transferu i Akumulacji Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W przeszłości związany z przemysłem, pracował dla Volkswagen A.G. Ekspert wdrożenia programu oraz partnerstw społecznych projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Inicjator i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych działań oraz projektów rozwoju kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie na płaszczyźnie współpracy szkoła – biznes. Autor działań w zakresie realizacji elastycznych ścieżek kształcenia oraz kompetencji kluczowych dla przemysłu.

Palmen Luk

InnoCo Sp. z o.o.


www.innoco-team.com

Jest współzałożycielem i prezesem InnoCo. Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Prowadził w tym okresie ponad 100 konferencji, seminariów i warsztatów. Angażuje się w promowanie innowacyjnych modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów. Jest Menedżerem ds. Innowacji i Kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. W funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice jest ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszonych projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej.

Zöllner-Solowska Katarzyna

Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski


www.powiatwodzislawski.pl

absolwentka Politechniki Śląskiej. Z wykształcenia mgr inż. zarządzania i inżynierii produkcji. Dyplom uzyskała na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Ukończyła również kilka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Zawodowo związana z oświatą, jako nauczyciel oraz przez 16 lat z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Od 2008 roku do 2016 roku Dyrektor Biura Cechu, jak również przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wodzisławiu Śląskim, do której kompetencji należy m.in. opiniowanie propozycji nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Pełniąc rolę Dyrektora Biura Cechu, przyczyniała się do tworzenia przyjaznego otoczenia dla lokalnego biznesu związanego z sektorem motoryzacji, aktywnie podejmowała zadania zmierzające do rozbudowy systemu doradztwa dla przedsiębiorców oraz poprawy dostępu do informacji związanych z prowadzeniem działalności (np. szkolenia, punkty konsultacyjne itp.). Ściśle współpracuje z wieloma instytucjami Powiatu Wodzisławskiego, m.in. Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ekspert w zakresie dualnego systemu kształcenia. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów związanych z zawartymi partnerstwami pomiędzy pracodawcami, organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w powiecie wodzisławski. Za swoją działalność na rzecz współpracy z pracodawcami otrzymała Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

Oleksy Bożena

Polska Izba Motoryzacji