Agenda posiedzenia Rady 19 – 20.09.2019 r. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. zakłady Grupy NSG w Sandomierzu i Chmielowie

Agenda spotkania:

19.09 Zakład w Sandomierzu, ul. Portowa 24
12:30–13:30 Rejestracja uczestników, lunch w stołówce zakładowej
13:30– 16:00 Posiedzenie Rady Powitanie gości – Prezes Ryszard Jania, Przewodniczący Rady – Pan Henryk Michalik, Mapa instytucji otoczenia edukacji (rola i zadania) Dobre praktyki współpracy – dyskusja panelowa:
Moderator – Luk Palmen
Dyrektor Anna Wolska, Ekspert ds. ZSK Maciej Tauber – Instytut Badań Edukacyjnych
dr Janusz Suszyna, Naczelnik wydziałów edukacji w Sandomierzu
Tomasz Krawczuk, Naczelnik wydziałów edukacji w Tarnobrzegu
Agnieszka Kopeć, Wydział edukacji w Tarnobrzegu
Teresa Huńka, dyr. Powiatowy Urząd Pracy Tarnobrzeg
Aldona Łukawska, dyr. Powiatowy Urząd Pracy Sandomierz
Ryszard Jania, Rada Rynku Pracy
Dyrektor Horacy Dębowski, Centralna Komisja egzaminacyjna* (w zastępstwie Dyrektor Krzysztof Świerk, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich)
16:00–17:30 Wizyta produkcyjna (Huta/Automotive)
17:30–18:00 Przejazd do hotelu i zakwaterowanie (od godz. 14.00)
18:00–19:00 Posiedzenie Rady cz. 2
– Zmiany w kształceniu zawodowym
Zastępca Dyrektora Piotr Bartosiak, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
– Zintegrowany System Kwalifikacji
– Zintegrowana Strategia Umiejętności

Dyrektor Anna Wolska, Ekspert ds. ZSK Maciej Tauber – Instytut Badań Edukacyjnych
19:00–20:00     
20:00–21:00
Kolacja

Zwiedzanie Starego Miasta w Sandomierzu
20.09 Zakład w Chmielowie, ul. Strefowa 17
8:15–9:00 Przejazd do Zakładu w Chmielowie
9:00–10:30 Posiedzenie Rady – kwalifikacje moto kompetencje pracowników w zakładach Pilkington Automotive Poland Podkarpacka Akademia Motoryzacji Projekt Drives
Hubert Czub, Wschodni Sojusz Motoryzacyjny Projekt PAMISZ
Monika Kuczyńska, Grupa NSG/Pilkington
Ryszard Jania, Podkarpacka Akademia Motoryzacji
10:30–12:00 Wizyta produkcyjna
12:00– 13:00 Lunch
13:00– 15:00

15:00–16:00
Posiedzenie Rady cz. 2
– Badania kompetencyjne
– Rekomendacje w obszarze legislacji


Zwiedzanie Zamku w Baranowie Sandomierskim

**  agenda spotkania może ulec modyfikacji