Ilu uczniów kształcących się w szkołach zawodowych faktycznie pracuje w zawodzie?

Na to pytanie staraliśmy się odpowiedzieć realizując badania wśród 2926 uczniów kształcących się na kierunkach dedykowanych branży motoryzacyjnej.

I jak pokazują nasze badania NIEPRZEMYŚLANE DECYZJE O WYBORZE SZKOŁY SKUTKUJĄ BRAKIEM ZAINTERESOWANIA PRACĄ W ZAWODZIE.

Oznacza to, że uczniowie, którzy wybrali szkołę zawodową i dany kierunek zgodnie ze swoimi predyspozycjami, z jednej strony są bardziej zmotywowani do nauki, bo napędza ich pasja do zawodu, z drugiej chętniej wiążą swoją przyszłość z zawodem, którego się uczą. I prawdopodobnie tacy uczniowie po skończeniu szkoły będą pracowali w swoim wyuczonym zawodzie.

Uczniowie, którzy trafili do szkoły i na dany kierunek PRZEZ PRZYPADEK lub ZA NAMOWĄ RODZICÓW CZY KOLEGÓW, nie wiążą swojej przyszłości z danym zawodem czy daną branżą.

Uczniów takich jest w szkołach zawodowych ok. 25%.

Przyszli pracownicy sektora motoryzacyjnego to dzisiaj uczniowie, którzy wybrali szkołę branżową lub technikum ze względu na:

SWOJE ZAINTERESOWANIA (uczniów takich jest 58,8%),

CHĘĆ ZDOBYCIA KONKRETNEGO ZAWODU (uczniów takich jest 34,3%),

DOBRĄ OPINIĘ O SZKOLE ( uczniów takich jest 17,8%).

Uczniowie, którzy wybrali szkołę z innych powodów (które wymienione są na grafice), z dużym prawdopodobieństwem nie będą w przyszłości zainteresowani pracą w sektorze motoryzacyjnym.

Oznacza to, że jeżeli chcemy kształcić dobre kadry na rynek motoryzacyjny i zwiększyć liczbę przyszłych pracowników w tym sektorze, warto zastanowić się nad rekrutacją do szkół zawodowych i doborze takich uczniów, którzy faktycznie mają predyspozycje oraz kieruje nimi pasja do danego zawodu.

Wyniki te pochodzą z ogólnopolskiego badania wśród 2926 uczniów szkół branżowych i techników uczących się na 46 kierunkach dedykowanych branży motoryzacyjnej. Badanie realizowane dla Polskiej Izby Motoryzacji w ramach działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność

Link do raportu