Instytut Badań Edukacyjnych – zaproszenie na spotkanie

Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE ) zaprasza na spotkanie robocze „Kwalifikacje rynkowe i rola Sektorowych Rad ds. Kompetencji w ich rozwoju”, w ramach prowadzonej przez IBE debaty publicznej dotyczącej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Golden Floor Plaza , Aleje Jerozolimskie 123 A, sala 3 piętro 15, w godzinach: 8.30 – 16.00

Będzie to wspólne spotkanie dla obszarów tematycznych: „Podejście branżowe i sektorowe do kwalifikacji” i „Rola interesariuszy w rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”.

Informacje dotyczące debaty plenarnej