Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały nasze społeczeństwo w każdym aspekcie. Sektor edukacji również ulega ciągłym przekształceniom, a nieodłączną częścią dzisiejszego procesu uczenia i kształcenia się są technologie cyfrowe.
Edukacja cyfrowa obejmuje dwa główne nurty: rozwój kompetencji cyfrowych dla osób uczących się oraz pedagogiczne wykorzystanie technologii cyfrowych w celu transformacji i ulepszania nauczania. Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli, znane
również jako DigComp, szczegółowo opisują modelowe kompetencje informatyczne i zostały już wykorzystane przez wiele krajów europejskich (w tym Polskę).

DigComp dzieli kompetencje informatyczne na pięć obszarów:

1) kompetencje informacyjne i kompetencje
w zakresie przetwarzania danych;

2) komunikację oraz współpracę;

3) tworzenie treścicyfrowych;

4) bezpieczeństwo

5) rozwiązywanie problemów

Więcej: