Konferencja Sektorowej Rady – Nowe kompetencje na nowe czasy 26.11.2019

Związek Pracodawców Motoryzacji przy Konfederacji Lewiatan zaprasza na konferencję upowszechniającą działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Motoryzacja i elektromobilność.

Konferencja Sektorowej Rady została zarejestrowana w ramach działań European Vocational Skills Week 2019 współorganizowany przez Komisję Europejską i Prezydencję Fińską. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych gromadzi szerokie grono zainteresowanych z całej Europy, aby podzielić się swoimi poglądami na temat kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i jego roli w przyszłości pracy.

W czasie konferencji planujemy pokazać m.in. najlepsze praktyki firm motoryzacyjnych w zakresie kompetencji P4.0 i elektromobilności, najlepsze praktyki szkolnictwa branżowego (Gliwickie CENTRUM Edukacyjne), raport DRIVES, projekty Komisji Europejskiej w zakresie Skills.

Wydarzenie jest częścią projektu: „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data konferencji: 26 listopada 2019 godz. 10:00-17:00
Miejsce konferencji: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 (Sala pod Kopułą)

PROGRAM

09:00-10:00 Otwarcie i rejestracja

10:00-10:15 Powitanie w imieniu Rady ds. Kompetencji Komitet Sterujący

 • Roman Kantorski, Przewodniczący Komitetu Sterującego Rady, Prezes Polskiej Izby Motoryzacyjnej
 • Paweł Wideł, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
 • Janusz Michałek, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10:15-10:45 Powitanie w imieniu patronów i partnerów projektu

 • Przedstawiciel PARP
 • Przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
 • Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10:45-11:00 Sprawozdanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym – co zrobiliśmy i co planujemy na najbliższe 12 miesięcy

 • Henryk Michalik, Przewodniczący Prezydium Rady Sektorowej ds. kompetencji w motoryzacji

11:00-11:15 Prezentacja szkoła branżowa– najlepsze praktyki w sektorze motoryzacyjnym

 • Bogumiła Kluszczyńska, Dyrektorka Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego

11:15-11:30 Prezentacja nowych form edukacji Technikum Automatyki i Robotyki

 • Wiesława Zewald, Prezes spółki Strefa Edukacji

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:00 Debata

 • Wojciech Stęchły, Ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w  Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 roku). Koordynator krajowy projektu ConstructyVET (IBE). Członek zespołów projektowych Refernet Polska (IBE), TRACKVET (SGH), DASCHE (SGH)
 • Krzysztof Świerk, Członek Branżowej Grupy Roboczej ds. przemysłu Rady Sektorowej, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
 • Artur Kowalski, Ekspert MEN, Autor podstaw programowych i programów nauczania w branży motoryzacyjnej, Ekspert Polskiej Izby Motoryzacji

13:00-13:15 Kluczowe kompetencje przyszłości firma Astor – sektor motoryzacyjny ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności

 • Jaroslaw Gracel, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0 Astor

 13:15-13:30 Prezentacja P 4.0 z punktu widzenia automatyzacji przemysłu i kompetencji w przygotowaniu do ery elektromobilności

 • Krystian Waszkiewicz, Kierownik Działu Rozwoju Kompetencji Technicznych i Kształcenia Zawodowego Volkswagen Poznań

13:30-13:45 Przerwa kawowa

 13:45-14:00 Kształcenie i uczenie zawodowe w Europie – nowe możliwości dla firm

 • Bartosz Otachel, Doradca ds. ekonomicznych, Stałe Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

14:00-14:30 Prezentacja programu Erasmus+ dla sektora motoryzacyjnego oraz europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych EuroSkills i Worldskills jako promocja kształcenia w sektorze motoryzacyjnym

 • Agnieszka Włodarczyk oraz Paulina Machera, FRSE

14:30-14:45 Sprawozdanie programu DRIVES (The Development and Research on Innovative Vocational Educational Skills project)

 • Przedstawiciel Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego / Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive

14:4515:00 Deficyt rynku specjalistów automotive  – rekomendacje dla sektora

 • Katarzyna Konarska, Landster Business Development Center, GoK2 Global Talents Center,
  Aktualna sytuacja na rynku specjalistów – zapotrzebowanie a dostępne zasoby
  Trendy i prognozy w zakresie zapotrzebowania pracodawców – zidentyfikowane zagrożenia 
  Rekomendowane rozwiązania oparte na Systemie IRP (Inteligentnego Rynku Pracy)  i zrealizowanych projektów (Klaster SA&AM, Budowa Sieci K2 w woj. śląskim)

15:00-16:00 Lunch  i Networking

Zapraszamy do rejestracji!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Szpoton

tel.: (+48 22) 55 99 870
e-mail: biuro@zwmotoryzacja.pl