Notatka z konsultacji środowiskowych w Katowicach

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w ramach projektu „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprosiła 25 uczestników spotkania konsultacyjnego reprezentujących trzy grupy podmiotów: przedsiębiorców, przedstawicieli sektora edukacji oraz Partnerów Społecznych. Zapraszane były firmy i instytucje z regionu śląskiego. Ideę konsultacji promowano szeroko wśród MŚP oraz dużych firm. Zapraszano firmy zajmujące się w branży motoryzacyjnej produkcją, usługami, handlem. Przedstawiciele sektora edukacji z kolei byli reprezentowani przez publiczne szkoły średnie/techniczne oraz uczelnie wyższe, instytucje edukacyjne, a także prywatne podmioty, zajmujące się kształceniem dorosłych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie kwalifikacji i umiejętności atrakcyjnych na rynku motoryzacyjnym obecnie oraz w perspektywie pięciu lat. Prezentacje merytoryczne oraz wspólna dyskusja umożliwiły rozpoczęcie prac nad lepszym dopasowaniem oferty edukacyjnej regionu do potrzeb pracodawców.

Pierwsza prezentacja była poświęcona Zintegrowanemu Systemowi Edukacji dla branży motoryzacyjnej (pan Janusz Górny), druga zajmowała się z kolei odpowiedzią rynku pracy na efekty kształcenia (dr Aleksander Ostenda). Swoje wystąpienie miała również pani Dominika Czajak – Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Edukacji, która wdrożyła uczestników w tematykę możliwości kształtowania kwalifikacji i systemu nauczania dostępnego na rynku polskim, co z kolei będzie wypracowywane w czasie regularnie oragnizowanych seminariów metodologicznych.

Temat konsultacji zostanie jeszcze powtórzony do końca marca 2019 we Wrocławiu, Rzeszowie i Poznaniu.

Zgłoszone zagadnienia/problemy:

 1. Przemysł 4.0 – jak sprostać wyzwaniom w świetle nowych stanowisk pracy / nowych  wymaganych umiejętności / nowej jakości pracy?
 2. Dlaczego zmieniamy nazewnictwo ze szkolenia zawodowego na branżowe?
 3. Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie nie tylko na konkretne certyfikowane kwalifikacje, ale też na szeroko rozumiane umiejętności miękkie.
 4. Nowoczesne zawody, nieuwzględnione w ZSK – powinna zostać utworzona lista (automatycy, programiści, liderzy, Titer, zespoły interdyscyplinarne?).
 5. Trend współpracy uczelni wyższych ze szkolnictwem średnim.
 6. Praktyki zawodowe powinny odbywać się w środowisku pracy – maszyny / parki maszyn / korzystanie z technologii IT.
 7. Rozwój doradztwa zawodowego – już od najmłodszych lat.
 8. Kwalifikacje cudzoziemców, napływ imigrantów – nowe zjawisko?
 9. Społeczna odpowiedzialność biznesu a udział przedsiębiorców w kształceniu dzieci i młodzieży.
 10. Jakie korzyści można zaproponować dla pracodawców organizujących staże?
 11. Udział administracji rządowej / polityk publicznych we wspieraniu przedsiębiorców.
 12. Zróżnicowanie problemów w branży: MŚP versus duże firmy, usługi, handel, produkcja.
 13. System dualny – teoria i praktyka – szukamy dobrych praktyk.
 14. Deficyt nauczycieli, nieaktualne umiejętności nauczycieli, ich udział w stażach u pracodawców.
 15. Modernizacja programów nauczania- potrzeba sektora edukacji – nie do osiągnięcia bez przedsiębiorców – potrzeba zewnętrznych instytucji certyfikujących.
 16. Zmiana nastawienia rodziców do kształcenia branżowego/technicznego.
 17. Przedsiębiorczość – cecha pożądana u kandydatów do pracy?
 18. Czym mają się różnić nowe szkoły branżowe od zawodowych?
 19. Udział kobiet w zawodach motoryzacyjnych.
 20. Problemy prawne: by zostać kierowcą kat. C należy mieć ukończone 21 lat, a uprawnienia do pracy można uzyskać już wcześniej  – zostając absolwentem Technikum.
 21. Dostęp w szkołach do samochodów nowoczesnych, elektrycznych, hybrydowych.
 22. Deficyt pracowników a mała liczba kandydatów do szkół – jakie można wdrożyć rozwiązania?
 23. Jakich korzyści oczekują szkoły i uczniowie w ramach podejmowania staży?
 24. Czy będą powstawać szkoły przyzakładowe?
 25. Tworzenie porozumień edukacji z biznesem – jakie mogą być obowiązki obydwóch stron, a jakie korzyści?

Opracowała: Monika Bezak, Ekspert ds. Rynku Pracy, Katowicka SSE S.A.