Notatka z konsultacji środowiskowych we Wrocławiu

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w ramach projektu „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprosiła 19 uczestników spotkania konsultacyjnego reprezentujących trzy grupy podmiotów: przedsiębiorców, przedstawicieli sektora edukacji oraz Partnerów Społecznych. Zapraszane były firmy i instytucje z regionu dolnośląskiego. Ideę konsultacji promowano szeroko wśród MŚP oraz dużych firm. Zapraszano firmy zajmujące się w branży motoryzacyjnej produkcją, usługami, handlem. Przedstawiciele sektora edukacji z kolei byli reprezentowani przez publiczne szkoły średnie/techniczne oraz uczelnie wyższe, instytucje edukacyjne, a także prywatne podmioty, zajmujące się kształceniem dorosłych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie kwalifikacji i umiejętności atrakcyjnych na rynku motoryzacyjnym obecnie oraz w perspektywie pięciu lat. Prezentacje merytoryczne oraz wspólna dyskusja umożliwiły rozpoczęcie prac nad lepszym dopasowaniem oferty edukacyjnej regionu do potrzeb pracodawców. Uczestnicy skupili się mocno na potrzebie budowania porozumień oraz możliwych formach współpracy. Swój udział w organizacji spotkania mocno zaakcentowała Legnicka Strefa Ekonomiczna oraz Politechnika Wrocławska.

Pierwsza prezentacja była poświęcona Zintegrowanemu Systemowi Edukacji dla branży motoryzacyjnej (pan Janusz Górny), druga zajmowała się z kolei odpowiedzią rynku pracy na efekty kształcenia (dr Aleksander Ostenda). Temat konsultacji zostanie jeszcze powtórzony do końca marca 2019 w Rzeszowie i Poznaniu.

Politechnika Wrocławska podzieliła się z uczestnikami dobrymi praktykami w zakresie kształcenia dualnego.

Obecne na konsultacjach środowiskowych we Wrocławiu 05.12.2018. firmy / instytucje:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Środa Śląska Sektor Edukacji
Ronal Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorca
Politechnika Wrocławska Sektor Edukacji
Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Partner Społeczny
Auto Group Polska I” Sp. z o.o. Sp.k. Przedsiębiorca
Zespół Szkół Samochodowych Legnica Sektor Edukacji
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Partner Społeczny
ATUT Lider Kształcenia Sektor Edukacji
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Partner Społeczny
Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Partner Społeczny

Dyskusja w czasie konsultacji mocno skupiła się na budowaniu porozumień, możliwościach i obowiązkach obydwóch stron. Zwrócono też uwagę, że oczekuje się większego zaangażowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych organów publicznych, które zaproponowałyby rozwiązania systemowe wspierające przedsiębiorców i szkoły w budowaniu porozumień.

Opracowała: Monika Bezak, Ekspert ds. Rynku Pracy, Katowicka SSE S.A.