Notatka z seminarium metodologicznego w Katowicach

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w ramach projektu „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprosiła 18 uczestników seminarium metodologicznego reprezentujących sektor edukacji celem rozpoczęcia prac nad możliwościami zgłaszania nowych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zapraszane były szkoły i instytucje z regionu śląskiego.

Spotkanie prowadzili Eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych: Pani Dominika Czajak, Pani Anna Sitek oraz Pan Maciej Tauber.

Uczestnicy zapoznali się z zasadami i sposobem zgłaszania kwalifikacji do ZSK. Podkreślali, że nowe kwalifikacje powinni im zgłaszać przedsiębiorcy na bazie swoich struktur i stanowisk pracy. Opisy stanowisk – zawodów i powiązanych z nimi kwalifikacji powinny być jak najbardziej szczegółowe i zapewne wynikać ze współpracy sektora edukacji ze strefą biznesu – być może wypracowane w ramach porozumień, współpracy czy chociażby wizyt nauczycieli w firmach.

Uczestnicy spotkania:

Zespół Szkół Technicznych Dąbrowa Górnicza sektor edukacji
Kuratorium Oświaty w Katowicach sektor edukacji
MZO w Świętochłowicach sektor publiczny
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych sektor edukacji
Zespół Szkół Technicznych Mikołów sektor edukacji
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Partner Społeczny
Polska Izba Motoryzacji Partner Społeczny

Opracowała: Monika Bezak Ekspert ds. Rynku Pracy Katowicka SSE S.A.