PARP: „Aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika, pracodawcy i gospodarki”

Raport PARP „Aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika, pracodawcy i gospodarki”, w oparciu o wyniki dostępnych badań i analiz, podsumowuje wiedzę na temat tego stosunkowo nowego zjawiska.

Na ogół omawiana w kontekście organizacji pracy i zarządzania firmą, praca zdalna oddziałuje jednak na całą gospodarkę, choć w stopniu i zakresie słabo jeszcze zbadanym. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na stosunkowo rzadko podnoszony wątek jej wpływu na funkcjonowanie lokalnych społeczności, czy szerzej – na gospodarkę.