Podsumowanie projektu – Odbiorcy projektu

Projekt koncentrował się na wspieraniu przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, szczególnie tych związanych z elektromobilnością. Obiorcami wsparcia byli przede wszystkim reprezentanci grupy PKD C.29, tj. producentów pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli.

Wsparcie obejmowało również przedsiębiorców związanych z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych.

Więcej informacji poniżej

ODBIORCY PROJEKTU