Poprawa sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w sektorze motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności.

Pandemia koronawirusa była prawdziwym testem dla wszystkich pracodawców, bez względu na wielkość firmy i branżę. 2020 rok był testem umiejętności adaptacyjnych dla wielu pracodawców pod kątem wdrożenia obostrzeń, zmiany sposobu pracy na stanowiskach, na których było to oczywiście możliwe. Zmiana na pracę zdalną bądź hybrydową, podnoszenie umiejętności komunikacyjnych i sprzedażowych
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zmiany organizacyjne w firmach i w wielu
innych aspektach, zmieniła środowisko pracy. W centrum tych zmian transformacyjnych
stanęli nie tylko pracodawcy, ale również pracownicy.

Rekomendacje rozwiązań/zmian w zakresie łagodzenia skutków wywołanych pandemią COVID-19 w branży motoryzacyjnej opracowała merytorycznie pani Iwona Caputa: specjalista ds. badań i analiz, regionalny lider ds. ZSK, trener, marketingowiec, doradca biznesowy i brandingowy .

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami, które przygotowało na zlecenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. IGI Media.