Posiedzenie Członków Rady w Rawie Mazowieckiej AutoEvent 2019

Podczas dorocznej konferencji AutoEvent 2019 w dniu 13.06.2019 odbyło się Posiedzenie Członków Rady w Rawie Mazowieckiej, natomiast 14.06.2019 r. miało miejsce Spotkanie Członków i Interesariuszy Rady. Poruszono m.in. takie zagadnienia:

  • Przyszłość kapitału ludzkiego w motoryzacji – plany działań Rady Sektorowej,
  • Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego,
  • Biznes i nauka – wspólny cel. Studium przypadku

Odbył się również panel dyskusyjny pt. „Szkoła zawodowa w nieustannej reformie?” podczas którego stawiano m.in. takie tezy i odpowiadano na pytanie jak:

  • Dualny system kształcenia inwestycją w rozwój gospodarczy,
  • Na jakie problemy napotyka branża motoryzacyjna,
  • Zawody przyszłości w branży motoryzacyjnej,
  • Rekomendacje do zmian uregulowań prawnych w przygotowaniu do zawodu.

W tym bloku tematycznym wystąpili: 

• Krzysztof Świerk, Członek Branżowej Grupy Roboczej ds. przemysłu Rady Sektorowej, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich,

• Artur Kowalski, Ekspert MEN, Autor podstaw programowych i programów nauczania w branży motoryzacyjnej, 

• Bożena Baldysz, Kierownik ds. Szkoleń i  Rozwoju Kadr Opel Manufacturing Poland,

• Mariusz Deląg, Kierownik ds. Planowania Strategicznego Zakładu Opel Manufacturing Poland,

• Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service, 

• Ryszard Jania, Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland, 

• Anna Mielczarek, Kierownik Centrum Obsługi Innwestora Urząd MIasta Częstochowy oraz

• Wojciech Stęchły, Ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w  Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 roku). Koordynator krajowy projektu ConstructyVET (IBE). Członek zespołów projektowych Refernet Polska (IBE), TRACKVET (SGH), DASCHE (SGH)