Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

zachęcamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, który jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji.

W tym numerze zwracamy uwagę na:

  • Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r. wyniosło 6665,64 zł. W porównaniu z lutym 2022 r. wzrosło o 7,2%, a w ujęciu rocznym – o 12,4%.
  • W lutym 2022 r. stopa bezrobocia wśród kobiet w UE-27 wyniosła 6,5% (spadek o 0,1 p.p. m/m), a wśród mężczyzn – 5,9% (spadek o 0,1 p.p. m/m).
  • Kryzys spowodowanym atakiem Rosji na Ukrainę wywołuje wiele skutków społeczno-gospodarczych w państwach członkowskich UE. Okazując swoje wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, kraje sąsiadujące tworzą nowe, dedykowane miejsca pracy dla osób przybywających z Ukrainy. Jedną z konsekwencji rosyjskich działań wojennych w Ukrainie jest gwałtowny wzrost cen energii i żywności w całej Europie. Z tego powodu wiele firm boryka się ze wzrostem kosztów surowców oraz koniecznością dostosowania poziomu produkcji i zatrudnienia.

Ponadto w raporcie podsumowanie badań o:

Rynek pracy w Polsce:

  • Monitor Rynku Pracy (wyniki 47. edycji badania).
  • Kobieta w branży przemysłowej.
  • Oferty pracy w Polsce.
  • Uchodźcy z Ukrainy w Polsce.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

  • Talent Trend 2022 put people first to recharge your talent strategy.
  • Supporting policies addressing the digital skills gap.
  • First impacts of the Ukrainian crisis on employment in the EU.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-kwiecien-2022