Seminarium metodologiczne w Krakowie

Kolejne seminarium dotyczące projektu „ Sektorowa Rada ds. Kompetencji motoryzacja i elektromobilnośc za nami. 29.10.2019 r. spotkaliśmy się w Krakowie z przedsiębiorcami sektora automotive, przedstawicielami instytucji edukacyjnych oraz instytucji otocznia biznesu. Rozmawialiśmy o trendach w motoryzacji i ich wpływie na potrzeby nowych kompetencji i kwalifikacji wśród pracowników sektora. Pokazywaliśmy możliwości włączenia się przedsiębiorców w proces kształcenia, zgłaszania nowych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji a także zachęcaliśmy do podejmowania współpracy szkoły i przedsiębiorców. W organizacji spotkania wpierał nas Krakowski Park Technologiczny, za co serdecznie dziękujemy. Kolejne spotkanie, tym razem z przedsiębiorcami i instytucjami edukacyjnymi województwa podkarpackiego i województw sąsiednich, już 20 listopada br. w Rzeszowie.