Skala szkół w Polsce w ramach kształcenia zawodowego dla branży ceramiczno-szklarskiej

📣Grafika przedstawia jaka jest skala kształcenia w Polsce w ramach formalnego kształcenia zawodowego dla branży ceramiczno-szklarskiej.

❓Czy to wystarczająca ilość dla pracodawców obecnych na rynku?

📌Ogólnopolskie Badanie „Bieżący Monitoring Sektora” – Obszar Edukacji (szkolnictwo ponadpodstawowe) w kontekście zakresu i sposobu kształcenia dla sektora motoryzacyjnegozrealizowane na zlecenie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

☛Więcej informacji: http://radasektorowa-motoryzacja.pl/raporty/