Strategia komunikacji Rady

Szanowni Państwo,

W ramach zadań własnych Partnerów Projektu, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przedstawia opracowaną strategię działań komunikacyjnych Rady skierowaną do sektora, instytucji edukacyjnych, rynku pracy i partnerów społecznych.