SZKOLENIA: Przepis na rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży Moto

URUCHAMIAMY PIERWSZE NABORY W PROJEKCIE Przepis na rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży Moto, w 12 obszarach tematycznych:

 1. Mentor w branży motoryzacyjnej
 2. Instruktor praktycznej nauki zawodu
 3. Utrzymanie ruchu
 4. Operator CNC
 5. Lakiernictwo (lakiernik)
 6. Operator linii montażowej / produkcyjnej
 7. Specjalista ds. Planowania gospodarki materiałowej
 8. Technologia produkcji/ oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania
 9. Obsługa projektów B+R
 10. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 11. Projektowanie i rozwój produktu
 12. Szlifierz narzędziowy

Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naborów i złożenie wniosku w naborze dla danego obszaru i dla Przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.

 • nabory dla MŚP (mikro, małym, średnim Przedsiębiorstwom) – KLIK
 • nabory dla Dużych Przedsiębiorstw KLIK

Wnioski składamy w systemie Operatora aż do wyczerpania alokacji. Jednocześnie przypominamy, że w projekcie obowiązują limity osobokursów (jeden Uczestnik biorący udział w jednej usłudze rozwojowej w jednym obszarze). W ramach całego Projektu, w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

 • MŚP (mikro, małe, średnie): 4 osobokursy na firmę,
 • Duże: 8 osobokursów na firmę

oraz  limit osobokursów w poszczególnych obszarach tematycznych.

System Operatora: przepisnamoto.pl zostanie uruchomiony w dniu 18 stycznia – wtedy wszystkie Przedsiębiorstwa, które zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy PARP otrzymają maile od Operatora z dalszymi instrukcjami.

W pierwszej kolejności (priorytetowo) Operator rozpatrzy wnioski tych Przedsiębiorców, którzy:

·        w CEIDG kod głównej działalności (przeważającej u danego Przedsiębiorcy) mają wpisany PKD z sektora     motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności (PKD: C.29, G.45, 27.11, 27.12, 27.20, 27.90, e-busy i samochody elektryczne) ,

·        w KRS mają wpisany PKD jako przedmiot przeważającej działalności z ramach sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności (PKD: C.29, G.45, 27.11, 27.12, 27.20, 27.90, e-busy i samochody elektryczne) 

·        oddelegują do udziału w projekcie Pracownika, będącego kobietą

·        oddelegują do udziału w projekcie Pracownika będącego osobą niepełnosprawną

Wnioski złożone nieprawidłowo zostaną odrzucone

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pierwsza usługa musi rozpocząć się w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy.

KROK PO KROKU JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 1. Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w projekcie jest zgłoszenie chęci udziału na formularzu PARP:https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Kolejne kroki:

 1. założenie konta w BUR (profil przedsiębiorcy oraz profil instytucjonalny)
 2. zalogowanie się w systemie Operatora przepisnamoto.pl za pomocą linku aktywacyjnego
 3. złożenie Wniosku o umowę w Systemie Operatora w terminie uruchomienia naboru

SZCZEGÓŁY:

Piotr Błaszkiewicz tel. 502 089 531

e-mail: piotr.blaszkiewicz@hrp.com.pl

Katarzyna Kozicka tel. 502 089 526

e-mail: kozicka.katarzyna@hrp.com.pl

Infolinia: +48 42 208 06 06
Biuro: +48 42 207 22 00