V NABÓR do projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Operator konkursu, forma  MARSOFT ogłasza V nabór wniosków dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do projektu  „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

TERMIN NABORU:  10 październik 2022 r.

GODZINA: 08:00

Kwota naboru (alokacja): 948 000,00 zł
Dofinansowanie: maksymalnie do 80% wartości szkolenia

Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa:

1.           A) mikroprzedsiębiorstwa – 5 osób
2.           B) małe przedsiębiorstwa – 20 osób
3.          C) średnie przedsiębiorstwa – 50 osób

Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru.

Wnioski o umowę należy składać w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl.

Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: http://www.marsoft.eu/projekty-unijne/dobry-kurs-rozwoj-kompetencji-w-sektorze-motoryzacyjnym/ w zakładce DOKUMENTY.

Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu :

  1. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego na stronie PARP: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sek torow-2 
  2. Rejestracja firmy i pracowników w BUR – założenie kont (i podpięcie pracowników do przedsiębiorstwa): https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
  3. Kontakt Operatora z Przedsiębiorcą w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji do projektu. 
  4. Zalogowanie się w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl 
  5. Wypełnienie Wniosku o umowę (wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu) i przesłaniu go przez System Operatora w dniu ogłoszenia naboru

Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021)

Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!

Kontakt do operatora konkursu

Zespół projektu
Kompetencje dla sektora motoryzacyjnego

Marcin Rokoszewski MARSOFT
ul. Turystyczna 36; 20-207 Lublin
tel.733 099 555
kompetencje.moto@marsoft.eu
www.marsoft.eu