W Baranowie Sandomierskim ze Wschodnim Sojuszem Motoryzacyjnym

Wiosna 2019 jest niezwykle intensywnym czasem dla projektu dedykowanego Radzie ds. Kompetencji dla branży Motoryzacyjnej z uwzględnieniem Elektromobilności. Trzy tygodnie temu grono osób zaangażowanych w projekt spotkało się również w Baranowie Sandomierskim, by rozmawiać o kapitale ludzkim w branży w regionie Polski południowo – wschodniej.

28-ego marca 2019 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zorganizowała konsultacje środowiskowe dla województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Dzięki zaangażowaniu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w spotkaniu wzięło udział ponad trzydzieści osób.

Mieliśmy przyjemność zapoznania się z projektami, które realizuje Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – w zakresie organizacji staży dla uczniów, ale też z mocnymi akcentami merytorycznymi w zakresie budowania drzewa kwalifikacji dla sektora, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu Prezesa Ryszarda Jania w projekt międzynarodowy. Również Partnerom projektu „Rada ds. Kompetencji” zależy na rozpoczęciu budowania drzewa kwalifikacji, obrazującego obecne, ale przede wszystkim nowe i przewidywane kwalifikacje, na które jest i będzie zapotrzebowanie w branży.

Serdecznie polecamy dobre praktyki, stosowane w Klastrze – prezentacje ze spotkania są dostępne na stronie http://radasektorowa-motoryzacja.pl/trwaja-konsultacje-srodowiskowe-w-baranowie-sandomierskim/

W spotkaniu wzięli też udział Regionalni Koordynatorzy Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy angażują się w zachęcanie kolejnych podmiotów do zgłaszania nowych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Edukacji. Wspierają szkoły, ale też firmy, które chciałyby zgłosić nowe zawody/kwalifikacje i z pomocą sektora edukacji dokonać ich opisu. Istnieje również możliwość utworzenia Centrum Egzaminacyjnego i Certyfikującego w wybranym zakresie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. organizuje również seminaria metodologiczne, w czasie których specjaliści ds. edukacji mogą przygotować opis nowej kwalifikacji, czy umiejętności, na którą zapotrzebowanie zgłoszą pracodawcy. W momencie zgłoszenia nowej kwalifikacji do ZSK wszystkie szkoły i placówki kształcenia, mogą prowadzić wskazany kierunek, kształcąc nowych absolwentów zgodnie z dokonanymi i zatwierdzonymi zaleceniami.

Między innymi z tego też powodu tak istotna jest współpraca pomiędzy szkołami a pracodawcami.

W spotkaniu wzięła udział również Specjalistka ds. HR – pani Magdalena Siwińska, reprezentująca Grupę HR Masters. Firmy i pracodawcy sektora motoryzacji, dostrzegając problemy związane z kapitałem ludzkim (deficyt pracowników, ale też deficyt kwalifikacji i umiejętności) coraz częściej szukają wsparcia w zakresie prowadzenia szeroko rozumianej polityki human resources.

W czasie dyskusji podjęto rozmowy o budowaniu porozumień i faktycznej współpracy pomiędzy firmami, a szkołami. Przedstawiciele edukacji zgłaszali problemy w zakresie braku odpowiedniego wyposażenia, konieczności aktualizacji kwalifikacji nauczycieli, ale też atrakcyjności szkoły dla młodych osób i jej przełożenia na faktyczne zatrudnienie w branży. Pracodawcy chętnie angażują się w organizację staży dla młodych osób, aczkolwiek także podkreślają, że nie byłoby to możliwe bez zaangażowania pracowników i Zarządu firmy. Zwracają też uwagę na to, że od konkretnych kwalifikacji, ważniejsze wydają się fundamentalne umiejętności, takie jak: umiejętność rozwiązywania problemów, praca w grupie i komunikacja.

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.