Zaproszenie na debatę Zarządzanie HR w oparciu o kompetencje a ZSK

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji Zarządzanie HR w oparciu o kompetencje a Zintegrowany System Kwalifikacji, która odbędzie się 29 października bieżącego roku w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58 w Warszawie. Spotkanie organizowane w ramach debaty publicznej o ZSK pod hasłem “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”, to znakomita okazja do zapoznania się z rezultatami badań i doświadczeniami praktyków, zajmujących się na co dzień rynkiem pracy.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to jedno z kluczowych narzędzi polityki państwa w zakresie podnoszenia jakości kapitału ludzkiego i popularyzowania idei uczenia się przez całe życie. Celem ZSK jest zwiększenie dostępności i podwyższenie jakości kwalifikacji możliwych do uzyskania w naszym kraju, zapewnienie łatwej porównywalności ich poziomów oraz odniesienia ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Znajomość systemu może również usprawnić proces rekrutacji, a także wspomagać rozwój kwalifikacji pracowników.

W związku z powyższym w latach 2019-2020 organizowana jest szeroka dyskusja w formie debaty publicznej z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Najbliższe spotkanie poświęcone będzie tematyce zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje i w odniesieniu do ZSK. W gronie ekspertów i przedstawicieli branży HR pochylimy się więc nad rolą certyfikatów oraz dyplomów w procesach zarządzania kadrami, porozmawiamy o rekrutacji w oparciu o kompetencje, a także opowiemy o możliwościach jakie stwarza ZSK. Spotkanie zakończone zostanie otwartą debatą, w której wziąć udział będą mogli wszyscy goście.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem najbliższego spotkania.

A także do rejestracji