„Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”

zachęcamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów, które ukazały się w ostatnim czasie.

W tym numerze zwracamy uwagę na:

 • Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w maju 2022 r. wyniosła 5,1%. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z majem 2021 r. była niższa o 1,0 p.p.
 • Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł. W porównaniu z kwietniem 2022 r. spadło o 3,4%, a w ujęciu rocznym wzrosło o 13,5%.
 • W kwietniu 2022 r. stopa bezrobocia wśród młodych osób (do 25. r.ż.) wyniosła 13,9% zarówno w UE-27 (spadek o 0,1 p.p. m/m), jak i w strefie euro (UE-19) (spadek o 0,1 p.p. m/m). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Irlandii (5,6%), Niemczech (5,7%) oraz na Malcie (6,8%), a najwyższe – w Grecji (36,8%), Hiszpanii (28,9%) i we Włoszech (23,8%).
 • W ocenie wzrostu gospodarczego w okresie najbliższych 6 miesięcy odnotowano spadek optymizmu wśród przedsiębiorców – 49% spodziewa się recesji vs 38% w listopadzie 2021 r. Tylko 8% ankietowanych przewiduje wzrost vs 16% względem wyników badania z listopada 2021 r.

Ponadto w raporcie podsumowanie badań o:

Rynek pracy w Polsce:

 • Plany pracodawców (wyniki 45. edycji badania, Polska).
 • Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?
 • Oferty pracy w Polsce (maj 2022).
 • To GIG or not to GIG? GIG well!
 • Aktualny model pracy w firmach a system pracy work-life fit.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • ILO Monitor on the world of work. Ninth edition.
 • Minimum wages in 2022: Annual review.
 • Q3 2022 Employment Outlook Survey.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-czerwiec-2022