Intensywne dyskusje w czasie dzisiejszych konsultacji środowiskowych!

Rozmawiamy o przyszłości zawodu Technik elektromobilności w Polsce!

Czy w całym kraju zostanie uruchomiony kierunek na bazie eksperymentalnego Technika elektromobilności?

Czy zostanie zaktualizowany kierunek Elektromechanik pojazdów samochodowych? Co z Elektrykiem?

Czy pojawią się nowe kwalifikacje rynkowe? Szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych?

Zapraszamy do aktywnego działania, aby upowszechniać dostęp do nowej wiedzy i umiejętności!

Pojawiają się ośrodki kształcenia na rzecz elektromobilności:

  • Technik elektromobilności – kierunek eksperymentalny, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu
  • Polska Izba Rozwoju Elektromobilności
  • Volkswagen Group Polska
  • Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami.

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Prezentacja z otwarcia konsultacji

Prezentacja Inżynier 4.0 Małgorzata Hadwiczak, Astor Sp. z o.o.

Prezentacja Elektromobilność Krzysztof Burda, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności