Program DRIVES jako przykład trendu kształtowaniu zawodów przyszłości w branży automotive na płaszczyźnie europejskiej