RAPORT: MONITOROWANIE POTRZEB PRACODAWCÓW SEKTORA MOTORYZACYJNEGO W ZAKRESIE NOWYCH KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, którego celem było zbadanie potrzeb pracodawców sektora motoryzacyjnego i uzyskanie informacji w zakresie zapotrzebowania firm na nowe kompetencje i kwalifikacje pracowników

Bardzo dziękujemy wszystkim pracodawcom za bardzo aktywny udział w badaniu i przekazanie swoich potrzeb i przemyśleń.  

Państwa opinie i potrzeby są ogromnie ważne  a uzyskane informacje są niezbędne do przygotowania rekomendacji w zakresie aktualizacji i dopasowania aktualnych zawodów dla sektora motoryzacyjnego oraz przypisanych do nich kompetencji/kwalifikacji a także tworzenia nowych zawodów z opisem kwalifikacji celem zgłaszania ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.