Rekomendacje Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności dla kształcenia branżowego

Nadal trwają dyskusje w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność wokół konieczności otwierania nowych kierunków w ramach kształcenia branżowego przygotowujących do pracy w nowych zawodach, jakie zostały zidentyfikowane w ramach konsultacji środowiskowych organizowanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Pierwsze dobre praktyki w kraju już mamy, nie zmienia to jednak faktu, że biznes potrzebuje kreowania i przygotowywania nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w firmach sektora związanego z elektromobilnością.

Spotykamy się z różnymi stanowiskami, co do podstawy programowej oraz samych nazw kwalifikacji odpowiadających na te potrzeby, w związku z tym przedstawiamy propozycje rekomendacji dla rozwoju kształcenia w tym obszarze.

Pamiętajmy, że jest ono możliwe zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych w ramach life-long learning.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją.

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.