AKTUALNOŚCI

08/08/2019

Zatrudnianie młodocianych pracowników

Kogo uznaje się za młodocianego Młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Możesz zatrudnić tylko młodocianych, którzy: ukończyli 8-letnią szkołę podstawową przedstawią […]
25/07/2019

19-20.09.2019 Posiedzenie Członków i Interesariuszy Rady

Spotkanie odbędzie się w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu w dniach 19-20.09.2019 r. Firma Pilkington Automotive Poland jest częścią koncernu NSG Group w ramach Grupy Automotive […]
24/07/2019

III runda konkursu: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 15 lipca br. ogłosiła III rundę konkursu: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, w ramach działania 2.21 […]
23/07/2019

Kampania na rzecz kształcenia nowych zawodów na potrzeby polskiego automotive

Przyszłość polskiej motoryzacji leży w naszych rękach. Mimo dobrej koniunktury to teraz jest czas na dokonywanie zmian, zwłaszcza w systemie edukacji. Bez tych zmian z europejskiej […]