AKTUALNOŚCI

10/06/2019

MPiT – Zaproszenie na prezentacje raportu nt. elektromobilności

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, Grupa Robocza nr 6 KIS, Departament Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) oraz Atmoterm S.A. zapraszają na prezentację raportu […]
06/06/2019

Uruchamianie kształcenia w zawodzie.Opinie wojewódzkich rad rynku pracy

W celu usprawnienia procesu opiniowania oraz odzwierciedlenia regionalnego zapotrzebowania na zawody w procesie uruchamiania kształcenia w nowym zawodzie w danej szkole, wprowadza się następujące zasady: dyrektor szkoły będzie […]
06/06/2019

Monitorowanie potrzeb rynku pracy (Prognoza MEN)

Dostępne obecnie narzędzia monitorujące bilans bieżącej podaży i popytu na profesje odnoszą się do aktualnego stanu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, nie uwzględniając jednak przy tym trendów społecznych i gospodarczych, […]
05/06/2019

12.06.2019 seminarium metodologiczne ”Edukacja dla motoryzacji”

Zapraszamy na seminarium metodologiczne ”Edukacja dla motoryzacji” prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych. Jest to kolejne spotkanie z cyklu seminariów metodologicznych organizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Rada […]