AKTUALNOŚCI

03/07/2019

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – Zmiany w przepisach od 1 września 2019 roku

Od 1 września 2019 roku zmieniają się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. I. SPEŁNIENIE WARUNKU ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS […]
02/07/2019

Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Celem konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Patronat honorowy […]
01/07/2019

Uruchamianie kształcenia w zawodzie

Opinie wojewódzkich rad rynku pracy W celu usprawnienia procesu opiniowania oraz odzwierciedlenia regionalnego zapotrzebowania na zawody w procesie uruchamiania kształcenia w nowym zawodzie w danej szkole, wprowadza się […]
18/06/2019

Prezentacje ze spotkania Członków i Interesariuszy Rady – AutoEvent 2019, Rawa Mazowiecka

Zachęcamy do prześledzenia prezentacji, które wygłosili dla Członków i Interesariuszy Rady oraz zaproszonych gości Eksperci Rynku : Pan Krzysztof Świerk, Członek Branżowej Grupy Roboczej ds. przemysłu […]